Siatka bazaltowa
do gruntu


Służy do bezpiecznego wzmacniania betonu asfaltowego, rozkładania obciążeń mechanicznych i zapobiegania odkształceniom. Absorbuje naprężenia spowodowane licznymi krótkotrwałymi naciskami kół pojazdów.

Zapobiega nadmiernemu poziomemu odkształceniu dolnej części warstwy nawierzchni podczas zginania. Absorbuje naprężenia w przekrojach poprzecznych spowodowane długotrwałymi obciążeniami spowodowanymi niejednorodnością temperatury podłoża i nawierzchni, gdzie są one redystrybuowane do wydłużenia poziomego. Zapobiega nadmiernemu poziomemu odkształceniu warstw konstrukcji drogi.